Environment

ENVIRONMENT

Odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana vôd

Odpadové hospodárstvo – evidencia, hlásenie, povolenia. Ochrana vôd – povolenia, hlásenia, vypracovanie havarijných plánov. Ochrana ovzdušia – povolenia, súhlasy, hlásenia, atď. ISO 14001